சனி, 26 ஜூன், 2010

ஹெக்கூ...

அழுகிப்போன சதைத்துணுக்குகளில்
மடிந்துக் கிடக்குது
மானுடம்.